Biblioteca Municipal Albergaria-a-Velha

1. 

Homem - Aranha I / Sam Raimi

Autor: Raimi, Sam Data Publicação: 2002

Vídeo  
2. 

Homem - Aranha III / Sam Raimi

Autor: Raimi, Sam Data Publicação: 2007

Vídeo